Добредојдовте во Априори Комуникации
 
 
Партнери
Фирми со кои секојдневно соработуваме...
 

  .:: Press clipping (www.pressclipping.com.mk) e специјализирана агенција за следење и анализа на медиумите, која благодарение на нејзиниот квалитет и непрекинат развој на услугите, денес го завзема водечкото место во своето дејствување.

  .:: iDEA studio (www.idea.hr) е студио за графички дизајн специјализирано за web дизајн. Благодарение на развојот на новите технологии, web денес овозможува големи можности на интерактивното комуницирање не само на Хрватскиот или Македонскиот туку и на светските пазари. Нашата агенција е една од вратите на iDEA студио на нашиот пазар. Jamnica, Kenwood, Ledo, Juicy, ... се само некои од страниците кои може да ги посетите и да се уверите во иновативноста и креативноста на iDEA студио.

© 2008 Apriori Communications. All rights reserved