Добредојдовте во Априори Комуникации
 
 
Кризно комуницирање

  .:: Само една негативна статија или вест во медиумите може да го загрози позитивниот имиџ и да предизвика пад на продажбата, кој потоа може да трае со години. Влијанието на медиумите на јавното мислење е големо и согласно на тоа важно е однапред да бидете подготвени за потенцијална криза и нејзино надминување.

  .:: Кризна ситуација може да се случи секому и тогаш е нај важно да се комуницира. Кризното комуницирање претставува една од најкомплексните техники на односите со јавностa, затоа посебно сме горди на нашата специјализираност за такви ситуации. Се разбира, во кризни ситуации нашиот тим е достапен 24 часа дневно.
  

  .:: Во случај на криза, агенцијата ги овозможува следниве услуги:

 


· дефинирање на анализите на ситуацијата
· подготовка на кризен комуникациски план
· дефинирање на стратегии кон различната јавност
· изработка на прирачник за кризно комуницирање
· кризни објави за медиуми
· лобирање
· советување
· лични средби
· обука за медиумски настапи
· модерирање на средби, брифинг и конференции за новинари

 

     
© 2008 Apriori Communications. All rights reserved