Добредојдовте во Априори Комуникации
 
 
Корпоративно комуницирање

 

.:: Конкурентното деловно опкружување бара осмислени комуникациски активности кои ќе допринесат за посебноста и препознатливоста на фирмата или производот од останатите што се нудат на пазарот. Овој сегмент опфаќа подготовка на комуникацискиот план т.е. едукација на менаџментот во улога на комуницирање низ интерни полудневни и повеќедневни семинари и обуки.


  .:: Агенцијата во тој сегмент ги овозможува следниве активности:

 


· SWOT анализа
· дефинирање на комуникациските цели
· дефинирање на комуникациските пораки
· подготовка на целиот комуникациски план
· координација на подготовка на материјали за претставување
· позиционирање на фирма или производ
· лансирање на фирма или производ
· советување и едукација
· посебни случувања

 

     
© 2008 Apriori Communications. All rights reserved