Добредојдовте во Априори Комуникации
 
 
Односи со деловна/влијателна јавност

  .:: Секојдневното работење изобилува со контакти и комуникација со деловните партнери, институциите и влијателната јавност. Станува збор за јавност која е често занемарена, а правилната комуникација може да биде клучна за успехот на фирмата во конкретни работни опкружувања.


  .:: Агенцијата во тој сегмент ги овозможува следниве услуги:

 

· анализа на јавноста, институциите, личностите и проблемите
· изработка на адреми на деловна/влијателна јавност
· подготовка на целиот комуникациски план
· подготовка на стратегија и тактика кон јавноста
· подготовка на лични средби
· лобирање
· изработка на периодични и годишни работни извештаи
· изработка на брошури, летоци и информациски материјали
· советување и семинари

 

 
Фотогалерија
Официјален старт на HACCP кампањата
     
© 2008 Apriori Communications. All rights reserved