Добредојдовте во Априори Комуникации
 
 
Интерно комуницирање

.:: Вработените се најголемата сила на секоја фирма. Меѓутоа, односите со интерната јавност најчесто се запоставени или пак не се на праг кој осигурува успех.


  .:: Со цел да се одржи постојана рамнотежа на двонасочната комуникација со вработените, агенцијата ги овозможува следниве услуги:

 
· анализа на состојба - истражување на задоволството на вработените
· подготовка на план за интерно комуницирање
· изработка на интерно гласило на фирмата
· изработка на интерни брошури и информативни материјали
· организирање на интерни семинари и работилници за вработените
· организирање на настани за вработените
· head hunting - избор на перспективни кадри
· координација на награди за вработените

 

 
Новост
Вардар Осигурување ги претстави работните планови за 2010-та
     
© 2008 Apriori Communications. All rights reserved