Добредојдовте во Априори Комуникации
 
 
Едукација

.:: Агенцијата Априори Комуникации на своите нарачатели им нуди едукациски работилници и советувања врзани со комуникација и односи со јавност. Во согласност со желбите на нарачателот, работилниците може да траат неколку часа, па дури еден или повеќе денови. Семинарите може да се организираат во согласност со профилот на учесниците (членови на управа на фирмата, вработени и др.) со комбинирање на различни модули. Стандардните едукациски модули ги вклучуваат следниве содржини:

 


· Основна поставка на односи со јавност

1. што се односи со јавност
2. вредноста на јавноста
3. комуникациски план
4. активност кон јавноста
5. анализа и следење на медиуми

 


· Односи со медиуми

1. новинарство и односи со јавност
2. компаративна анализа на медиуми
3. специфичности на новинарството
4. јавно соопштување
5. анализа и следење на медиуми

 


· Кризно комуницирање
1. дефинирање на криза
2. кризен комуникациски план
3. активности во случај на криза
4. подготовка за криза
5. тренинг за медиумски настап

 


· Реторика

1. вештина на јавниот говор
2. говорни стратегии
3. композиција на говорот
4. профилирање на публика
5. реторички фигури
6. невербална комуникација
7. персуација - убедување
8. посебни видови на говор

 


· Работилници
1. конференции за новинари
2. изјави
3. интервјуа
4. тренинг за медиумски настап
5. ораторство
6. различни настапи
7. состаноци
8. преговарање
9. техники на креативно мислење
10. аргументација
11. случаи од пракса

 
Новост
Еднодневна обука за претставниците на УНИЦЕФ во Скопје
 
Фотогалерија
Обука за медиумски настап во Вардар Осигурување
     
© 2008 Apriori Communications. All rights reserved